355.001

stier 30 x 9 x 17 cm.

355.002

papegaai 11 x 12 x 36 cm.

355.003

haan 23 x 9 x 30 cm.

355.004

giraf 22 x 9 x 37 cm.

355.005

haan 15 x 8 x 18 cm.

355.006

papegaai 11 x 15 x 32 cm.

355.007

vogel 30 x 24 x 36 cm.

355.008

pelicaan 15 x 10 x 26 cm.

355.009

vis 24 x 12 x 24 cm.

355.010

schildpad 20 x 25 x 12 cm.

355.011

hond 25 x 12 x 18 cm.

355.012

vis 22 x 13 x 22 cm.

355.013

uil 13 x 9 x 22 cm.

355.014

uil 12 x 14 x 20 cm.

355.015

olifant 29 x 19 x 23 cm.

355.016

pelicaan 18 x 10 x 38 cm.

355.017

papegaai 20 x 16 x 39 cm.

355.018

pinquin 12 x 11 x 22 cm.

355.019

zwaan 23 x 19 x 30 cm.

355.020

vis 35 x 10 x 22 cm.

355.021

konijn 17 x 10 x 19 cm.

355.022

haan 24 x 7 x 31 cm.

355.023

hond 19 x 11 x 22 cm.

355.024

schip 23 x 8 x 42 cm.

355.025

poes 12 x 6 x 20 cm.

355.026

vis 20 x 10 x 24 cm.

355.027

vis 19 x 9 x 28 cm.